Nová výučbová pomôcka je tu – sférické kino!

Naša spoločnosť uskutočňuje premietanie vo sférickom kine – pojazdnom planetáriu. Každý deň sa na našich predstaveniach zúčastnia stovky spokojných detí a učiteľov a ľudí z radov verejnosti!

Zaujmeme žiakov novou netradičnou metódou výučby, sférickým kinom priamo vo vašej škole. Deti informácie lepšie prijímajú a zapamätajú si ich, keď ich dostanú formou pôsobivých záberov, zvukových efektov a dobre zapamätateľným hlasom. Našli sme riešenie, pomocou ktorého bude výučba zaujímavá a zábavná – sférické kino!

Počas programu sa deti ocitnú v 3D priestore a budú mať pocit, akoby ležali priamo pod hviezdnou oblohou či na dne oceánu. Pohľady na celú kupolu, padajúce hviezdy a ďalšie efekty sú skutočným zážitkom a nemožné sa stáva skutočnosťou!

 

Komu je „SFÉRICKÉ KINO“ určené?

Realizujeme projekcie pre materské, základné i stredné školy, vysoké školy, letné tábory, rôznorodé spoločenské akcie a oslavy, mestské slávnosti, veľtrhy, festivaly, dni detí a pod.

 

Za čo vám ručíme?

Naša organizácia je jediná, ktorá poskytuje svojim zákazníkom kvalitné služby a zodpovedá za legalitu ponúkaných filmov. Počas našej praxe sme zistili, že pomocou digitálneho zariadenia sa môžeme ocitnúť v inom prostredí bez toho, aby sme vstali zo svojho miesta. Naša projekcia poskytuje divákom vynikajúcu možnosť dozvedieť sa za krátky čas veľa nových informácií a kvalitne stráviť svoj čas. 3D zážitok prehĺbi vizuálne i fonetické vnímanie.

Neustále rozširujeme našu ponuku sférických filmov!


Poslanie

Pomocou moderných technológií šíriť najnovšie poznatky o svete. Rozvíjať správne vnímanie hodnôt u detí, ktoré sú našou budúcnosťou.

Vízia

Stať sa jednotkou slovenskom trhu. Byť nielen najväčšou a najznámejšou spoločnosťou v odbore, ale mať aj najväčší počet spokojných zákazníkov i zamestnancov.

Ciele

  • Netradičnou metódou výučby rozširovať znalosti mládeže o vesmíre, ktorý nás obklopuje, a nových objavoch;
  • Pomáhať vidieť svet inými očami;
  • Zúčastňovať sa na medzinárodných projektoch;
  • Vytvárať nové pracovné miesta.
vaikai su edvinu mobilus planetariumas kupolas dryzius

Sociálna zodpovednosť podniku

Naša politika a prax sa opiera o zákony, medzinárodné dohody a dohodnuté normy správania. Do vnútorných procesov a vonkajších vzťahov svojej činnosti dobrovoľne integrujeme sociálnu a hodnotovú podstatu. Každý rok úspešne organizujeme dobročinné akcie pre detské domovy a tiež pre deti s nízkou životnou úrovňou. Všetky detské domovy a podobné inštitúcie, ktoré si nás chcú pozvať zadarmo, prosíme, nech nás kontaktujú e-mailom na sferickekino@gmail.com či telefonicky na +421 949 841 710.