dryzius musu is neto2 sferinis kinas - viduje kupolo viduje mobilaus planetariumo kupolo vidus

Predkladáme vám najčastejšie kladené otázky a odpovede na ne:

Kol'ko divákov sa vojde do kupoly počas jednej projekcie?

deti z materských škôl – do 45 detí

žiaci prvých tried – do 37 žiakov

žiaci 5. – 8. tried – do 30 žiakov

žiaci 9. tried a stredoškolskí študenti – do 25 žiakov

dospelí – do 20 osôb

Kam je možné umiestniť sférické kino?

Sférické kino sa najčastejšie umiestňuje v športovej hale, telocvični, aule či v triede. Kino je možné postaviť prakticky kdekoľvek, pokiaľ sú zachované priestorové požiadavky. Miestnosť by mala mať 5 × 6 m a výšku stropu od 2,8 m.

Aké sú rozmery kina?

Výmera klenby: priemer 5 m, nastaviteľná výška na 2,8 m alebo na 3,3 m.

Nepoškodzuje stavba Sférického kina podlahu?

Nepoškodzuje. Sférické kino je nafukovacie a ľahké a zariadenie kina sa kladie na špeciálnu podložku.

Neležia deti počas premietania na tvrdej podlahe?

Neležia. Deti ležia či sedia na špeciálnych mäkkých koberčekoch.

Kol'ko premietania sa dá usporiadať počas jedného dňa?

Usporiadame toľko premietania, koľko bude záujemcov bez obmedzenia.

Môžeme si vás, v prípade, že bude veľa záujemcov o premietanie vo Sférickom kine, objednať na niekoľko dní?

Samozrejme. V niektorých školách sme premietali i 5 dní po sebe.

Ako dlho trvá jedno premietanie?

Jedno premietanie trvá 45 minút.

Prečo trvá premietanie 45 minút? V kine premietanie trvá dlhšie.

Normálne kino je úplne niečo iné než SFÉRICKÉ KINO. Vzdelávacie filmy pre sférické kino sú kratšie, aby deti neboli zahltené príliš veľkým množstvom informácií. Deti sa lepšie sústredia a nezačnú sa nudiť.

Aké dlhé sú prestávky medzi jednotlivým premietaním?

Záleží na dohode. Ideálnych je 5 min.

Je vnútri planetária umožnený dobrý prístup vzduchu?

Samozrejme, vnútri kupoly stále prúdi vzduch z ventilátora.

Čo je vašou hlavnou prednosťou v porovnaní s kamennými planetáriami?

Sférické kino je mobilné, to znamená, že my prídeme k vám. To nemôže ponúknuť žiadne existujúce planetárium. Tiež sú obmedzené riziká spojené s cestovaním, nemusíte organizovať výlet do iného mesta, aby ste sa zúčastnili na sférickom premietaní.

Pôsobíte iba v jednom meste?

Nie. Cestujeme po celej Slovenskej republike. Objednať si nás môžu i materské či základné školy z odľahlejších miest. Svoje služby poskytujeme vzdelávacím zariadeniam i letným táborom. Ľudia si nás objednávajú aj na oslavy narodenín či rôznorodé slávnosti.